Bjerget

 

Bjerget 

Heltidsundervisning med eksamen i dansk, matematik og engelsk

Bymarken 8 i Roskilde


 

Formål:

Formålet med ungdomsskolens heltidsundervisning er, at give et undervisningstilbud som/hvor: 

 • et alternativt undervisningstilbud til elever fra 7. klassetrin.
 • et alternativ til folkeskolens undervisning
 • eleverne vil kunne afslutte deres undervisningspligt med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk.
 • eleverne igen får  lyst til at lære
 • eleverne genfinder deres selvværd
 • eleverne genvinder deres selvrespekt.

Undervisningen foregår i et lille trygt miljø, hvor der er tid og mulighed for differentieret undervisning - målrettet den enkelte elev.


På Bjerget er dagligdagen præget af faste rutiner, som blandt andet giver sig til udtryk i følgende struktur:

 • fælles morgenbord
 • indkøb
 • drøftelse af dagens individuelle undervisning
 • gennemførelse af konkrete og ofte individuelle undervisningsforløb
 • anretning af det daglige frokostmåltid for alle holdets elever
 • ugentlige ekskursioner med vægt på inddragelse af omgivelserne

Den skolefaglige del af undervisningen omfatter især skolefagene:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk


Hertil kommer undervisning i:

Madkundskab med udgangspunkt i den daglige praktiske opgave med at tilrettelægge, gøre indkøb til og fremstille et frokostmåltid for holdets elever.
 

Vi lægger kort sagt vægt på at eleverne:

 • får lyst til læring
 • bliver åbne overfor kammerater og voksne
 • så vidt muligt aflægger prøve i dansk
 • så vidt muligt aflægger prøver i matematik
 • så vidt muligt aflægger prøve i engelsk
 • består afgangsprøver
 • kommer videre med en ungdomsuddannelse


 

Bjerget ligger i en villa på Bymarken 8 i Roskilde. Der er plads til 8 elever på Bjerget.


 

Yderligere information og optagelse kontakt:

Roskilde Ungdomsskole Midt

Helligkorsvej 42 B

Telefon: 46 31 44 60

Mail. ruskmidt@roskilde.dk

Bjerget


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040 Jyllinge
46318330
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:00 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00
Onsdag kl. 08:00 - 16:00
Torsdag kl. 09:00 - 17:00 og kl. 18:00 - 21:30 
Fredag kl. 08:00 - 13:00
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 46318330

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Åbent:

Mandag kl. 08:00 - 16:00

Tirsdag kl. 08:00 - 15:00

Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 17:00 - 20:00

Torsdag kl. 08:00 - 15:00

Fredag kl. 08:00 - 14:00

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461


 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Torsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl.  18:30 - 21:00
Fredag kl. 09:00 - 14.00
Leder: Kenneth Wissing, 21674315