Genvejen

Genvejen 

et særligt skoletilbud til sårbare unge  

Engbækvej 20, Gundsømagle, Roskilde


 

Formål:

Formålet med Genvejen er at give et undervisnings- og aktivitetstilbud til særligt udsatte unge i den skolepligtige alder som:

 • har haft en fragmenteret skolegang
 • ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af skoleundervisningen
 • ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse
 • har faglige, sociale eller psykiske problemer
 • har behov for struktur
 • har behov for trygge omgivelser
 • trives i små læringsmiljøer


 Målet er, at eleverne kommer videre i den ordinære undervisning eller i et andet undervisningstilbud, som senere kan hjælpe eleverne videre til en  ungdomsuddannelse.


 


Genvejen er også for unge med: 

 • psykiske vanskeligheder
 • manglende selvværd
 • manglende skolekundskaber
 • koncentrationsbesvær
 • marginaliserede unge
 • udviklingstruede unge

Et typisk fællestræk for elever på Genvejen er, at eleverne har været ude af skolesystemet i en periode, og har brug for at komme tilbage til en normal skolepræget hverdag.


 

 

Hverdagen:


Hverdagen er organiseret som en veksel mellem værested og skolefaglig aktiviteter med mulighed for udendørs aktiviteter, indkøb, tilrettelæggelse af fællesmåltider og individuelle tilbud om skolefaglig fordybelse.


 

Vi lægger kort sagt vægt på at eleverne:

 • kommer tilbage til en meningsfuld hverdag
 • oplever trygge rammer
 • trives i stabile rammer
 • bliver socialiseret med andre
 • får lyst til at arbejde med  sociale aktiviteter
 • får lyst til at arbejde med skolefaglige aktiviteter
 • via Genvejen kan udsluses til anden undervisning enten på Bjerget, en specialskole eller på nuværende/anden folkeskole.


 

Genvejen ligger på Engbækgård 20, Gundsømagle, Roskilde, med plads til 16 elever. Eleverne har mulighed for at blive hentet i hjemmet.


 

Yderligere information og optagelse kontakt:

Roskilde Ungdomsskole Midt

Helligkorsvej 42 B

Telefon: 46 31 44 60

Mail. ruskmidt@roskilde.dk

Genvejen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040 Jyllinge
46318330
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:00 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00
Onsdag kl. 08:00 - 16:00
Torsdag kl. 09:00 - 17:00 og kl. 18:00 - 21:30 
Fredag kl. 08:00 - 13:00
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 46318330

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Åbent:

Mandag kl. 08:00 - 16:00

Tirsdag kl. 08:00 - 15:00

Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 17:00 - 20:00

Torsdag kl. 08:00 - 15:00

Fredag kl. 08:00 - 14:00

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461


 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Torsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl.  18:30 - 21:00
Fredag kl. 09:00 - 14.00
Leder: Kenneth Wissing, 21674315