Antimobbepolitik

Princip og handleplan mod mobning

På Roskilde Ungdomsskole anser vi arbejdet med at styrke børnenes trivsel som en væsentlig forebyggende indsats mod mobning.

I skolens værdiregelsæt gives retningsliner og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte.

Vi styrker børnenes trivsel ved at have som mål, at alle elever på skolen skal opleve sig inkluderet i fællesskabet. I praksis involveres både elever, forældre og personale i bestræbelserne på at nå dette mål.

Vi ser det som en del af børns udvikling, at de lærer at håndtere uenigheder og konflikter konstruktivt, så den enkelte ved, hvad der er konfliktoptrappende adfærd.


 

Hvad er mobning?


Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelte person.

Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonymer for mere uskyldige former for drillerier eller konflikter mellem børn.

Mobning kan f.eks. være:

 • Direkte fysisk, f.eks. skub, slag, spark evt.
 • Handlinger ledsaget af trusler og hån samt det at sige ubehagelige og lede ting
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen, eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller håne
 • Indirekte chikane gennem isolering og udelukkelse fra gruppen


 

Sociale medier

De sociale medier er en integreret del af de fleste børn og unges hverdag. Det er derfor vigtigt, at elever, forældre og skole sammen arbejder med en god adfærd på de sociale medier.

Når vi benytter de sociale medier, forventer vi af hinanden at:

 • Vi tager ansvar på vores handlinger
 • Vi tænker, før vi deler - hus at internettet "husker" alt for altid
 • Vi udviser respekt for den enkeltes privatliv
 • Vi ved, at der ulovligt at dele billeder m.m. hvis man ikke har fået udtrykkeligt lov.
 • Det vil sige: Ingen billeder/film af helt eller delvist afklædte elever
 • Det vil sige: Ingen billeder/film af elever i ulykker/uheldige/pinlige situationer

Det er skolens opgave at sørge for, at alle i sagen bliver hørt. Det er forælderens opgave at bakke skolen op i arbejdet med at stoppe mobning/drillerierne.


Forventninger til eleverne

 • Tal altid positivt om andres familie og venner
 • Tal og skriv altid positivt om andre, når de ikke er til stede. Tal altid direkte med personen om problemet.
 • Skriv aldrig noget i en mail eller SMS, som du ikke vil sige direkte til modtageren.
 • Deltag aktivt, når skolen forsøger at stoppe mobning
 • Kontakt altid en voksen, hvis du ser eller hører noget, som ikke er i orden
 • Husk, at det altid er tilladt at fortælle en voksen om et problem. Det er ikke at sladre, hvis det, man siger, er sandt. Hvis man bare tier stille, bliver man en del af drillerierne/mobningen.
 • Behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet.


Forventninger til skolen

 • Vi griber ind, hvis vi oplever mobning eller drilleri
 • Handleplanen mod mobning skal iværksættes hvis vi oplever mobning eller får henvendelser om mobning.


 

 

Handleplan ved mobning eller mistanke om mobning

Hvis der opleves mobning eller mistanke om mobning

 • Samtale med de involverede elever enkeltvis
 • Klassen involveres
 • Forældrene informeres
 • Mobning tages op som emne på holdet

Hvis mobningen fortsætter kan de mobbende person bortvises for holdet.
 


 

Skolen accepterer under ingen omstændigheder mobning

 • Mobning skal stoppes så hurtigt som muligt
 • Mobning er alles ansvar. Derfor stiller vi også krav til både elever og forældre


 

 

Forventninger til forældre og elever

Alle forældre og elever er forpligtet til at underrette skolen hurtigst muligt, hvis de hører om eller ser noget, som de ikke mener er okay, eller hvis de hører om eller ser mobning mellem skolens elever.


 

Forventninger til forældre

Når skolen informerer forældre om mobning, grimt sprog eller lignende, er forældrene forpligtet til at tale med deres børn om det. De fleste børn er flove over, at de har deltaget, og de vil normalt forsøge at tagne et andet billede af situationen for at bortforklare egen deltagelse. Tal om det, jeres barn har gjort, og sørg for at holde fast i det. I den situation er det ikke væsentligt, hvad andre har gjort.

Vi skal alle være med at stoppe mobning, og det kan vi kun være, hvis vi hele tiden holder barnet fast på, hvad et har gjort, og hvilken rolle det har haft i mobningen/drilleriet.


 

 


 


 


 

  RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040  Jyllinge
46318330
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 30337595

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461

Leder: Signe Ulrik Klausen, 30 84 11 40
 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Leder: Kenneth Wissing, 21674315


Åbningstid:

Mandag - torsdag: kl. 0900 - 1500

Fredag: 0900 - 1400

Weekend: Efter behov

Aften: Vi har aften åbent på rullende dage på kontorene i Nord, Midt og Syd. Her er vi blandt andet ude at "besøge" ungdomsskoleholdene.


Ring gerne:

Ring til din Ungdomsskole, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Gerne inden kl. 2100 og gerne på hverdage.