Arbejdsmiljø

Undervisnings-miljø-vurdering

 
er udarbejdet på grundlag af følgende skemaer:

  • Evalueringsskema udfyldt af eleverne
  • Evalueringsskema udfyld af lærerne på de enkelte hold
  • Arbejdspladsvurdering udfyldt af lærerne på de enkelte hold
  • Indberetning om oprydning og rengøring i lokaler

 

Fysiske forhold

Hverken elever eller lærere har i indeværende periode haft noget at bemærke


 

Psykiske forhold

Hverken elever eller lærere har udtrykt forbehold over for de psykiske forhold på holdene


 

Ergonomiske forhold

Enkelte elever har i indeværende periode klaget over skolemøblernes størrelse.
 


Hygiejne

Flere lærere har klaget over oprydning og i enkelte tilfælde manglende rengøring i klasserum, ide de har anvendt den sædvanlige formular.


Andet

Intet at bemærke


 

Handlingsplan:

  • Hold, der er tilbud  undervisning i klasserum med for små møbler er henvist til klasserum med møbler i passende størrelse
  • Den manglende rengøring og oprydning er gennemført på foranledning af de klasselærere, der benytter lokalerne om dagen.


 

RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040 Jyllinge
46318330
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:00 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00
Onsdag kl. 08:00 - 16:00
Torsdag kl. 09:00 - 17:00 og kl. 18:00 - 21:30 
Fredag kl. 08:00 - 13:00
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 30337595

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Åbent:

Mandag kl. 08:00 - 16:00

Tirsdag kl. 08:00 - 15:00

Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 17:00 - 20:00

Torsdag kl. 08:00 - 15:00

Fredag kl. 08:00 - 14:00

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461

Leder af heltidsundervisningen: Jakob Høy Hansen, 30841140
 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Torsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl.  18:30 - 21:00
Fredag kl. 09:00 - 14.00
Leder: Kenneth Wissing, 21674315