Arbejdsmiljø

Undervisnings-miljø-vurdering

 
er udarbejdet på grundlag af følgende skemaer:

  • Evalueringsskema udfyldt af eleverne
  • Evalueringsskema udfyld af lærerne på de enkelte hold
  • Arbejdspladsvurdering udfyldt af lærerne på de enkelte hold
  • Indberetning om oprydning og rengøring i lokaler

 

Fysiske forhold

Hverken elever eller lærere har i indeværende periode haft noget at bemærke


 

Psykiske forhold

Hverken elever eller lærere har udtrykt forbehold over for de psykiske forhold på holdene


 

Ergonomiske forhold

Enkelte elever har i indeværende periode klaget over skolemøblernes størrelse.
 


Hygiejne

Flere lærere har klaget over oprydning og i enkelte tilfælde manglende rengøring i klasserum, ide de har anvendt den sædvanlige formular.


Andet

Intet at bemærke


 

Handlingsplan:

  • Hold, der er tilbud  undervisning i klasserum med for små møbler er henvist til klasserum med møbler i passende størrelse
  • Den manglende rengøring og oprydning er gennemført på foranledning af de klasselærere, der benytter lokalerne om dagen.


 

  RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040  Jyllinge
46318330
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 30337595

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461

Leder: Signe Ulrik Klausen, 30 84 11 40
 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Leder: Kenneth Wissing, 21674315


Åbningstid:

Mandag - torsdag: kl. 0900 - 1500

Fredag: 0900 - 1400

Weekend: Efter behov

Aften: Vi har aften åbent på rullende dage på kontorene i Nord, Midt og Syd. Her er vi blandt andet ude at "besøge" ungdomsskoleholdene.


Ring gerne:

Ring til din Ungdomsskole, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Gerne inden kl. 2100 og gerne på hverdage.