Sejlads

Sikkerhedsinstruks

for sejlads med ukyndige elever med kanoer og kajakker i Roskilde Ungdomsskole 


Den ansvarshavende lærer

Den ansvarshavende lærer skal have de fornødne kvalifikationer til at tilrettelægge og gennemføre sejlads med unge ukyndige elever.

Ansvarshavende lærer og alle øvrige lærere skal kunne dokumentere at have bestået kano- eller kajakprøve jf. Dansk kano- og kajakforbunds EEP brugerniveau 3 for kaja- eller kanosamrådets retningslinjer for uddannelse og prøve til kajakinstruktør. Eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.


 

Antal lærere

Uanset antallet af elever er der altid knyttet to lærere til et sejladshold. Når antallet af elever overstiger 12 tilknyttes endnu én lærer. Lærerantallet øge yderligere med én for hver 6 elever.


 

Eleverne

Deltagelse i sejlads i Ungdomsskolen kan kun ske, efter at forældrenes skriftlige accept på risikosedlen er indhentet, og at de er bekendt med og har accepteret Ungdomsskolens sikkerhedsinstrukser.

Alle deltagere skal kunne svømme mindst 600 meter i svømmehal og have nogen færdighed i at svømme i åbent vand. Dette dokumenteres gennem fremvisning af udstedte beviser fra svømmeklub eller gennem formular udstedt af Ungdomsskolen underskrevet af en livredder i svømmehal.


 

Risikovurdering

Ansvarshavende lærer fortager inden turens start en risikovurdering i relation til elevernes færdigheder, udstyret og vejret.

Risikovurderingen vedrører sejlads med kanoer eller havkajakker i kystnære områder på Roskilde fjord, på mindre søer og åer i Danmark og Sverige.

 

Risici Tiltag
Falde over bold Svømmefærdighed, svømmevest
Kæntring Svømmefærdighed, svømmevest
Drive fra land Sejladsprocedurer

 

Ulykkesforsikring

Alle deltagere skal have tegnet ulykkesforsikring. Forældreunderskriften på risikosedlen dokumenterer, at dette er tilfældet.


 

Udstyr og sikkerhedsudstyr

Der må kun benyttes fartøjer, som er velegnede til pågældende sejlads med ukyndige elever. Der checkes for særligt udstyr som førstehjælpsudstyr, øser, anker, reb, årer eller pagajer. Alle fartøjer skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Fartøjerne gennemgås hvert andet år af en fagkyndig person for at sikre at de er vel vedligeholdte.

Svømmeveste, som bæres af alle deltagere under hele sejladsen, skal være  CE-mærkede.


 

Kommunikationsmidler

Nødvendige kommunikationsmidler (mobiltelefon i vandtæt plastpose) medbringes overalt på turen. Ungdomsskolen stiller gerne mobil til rådighed. I mobilerne er der indtastede numre på fx kanoudlejningscenter i Sverige og Ungdomsskolens ledergruppe, der kontaktes i forbindelse med evt. hændelser/ulykker.


 

Turen

Tidspunkter for sejladsen og dennes rute er oplyst til den ansvarlige ungdomsskoleleder på sammen  med nøjagtig opgørelse af antallet af deltagende elever jf. den ajourførte mødeliste med navne, adresser og telefonnumre på forældre.

Ansvarshavende lærer er ansvarlig for at sejladsen foregår i sikker nærhed af kysten. Turens omtrentlige linjeføring med oplysninger om vigtige tidspunkter oplyses af den ansvarshavende ungdomsskolelærer til Ungdomsskolens ledelse sammen med en omtrentlig angivelse af, på hvilke tidspunkter, man befinder sig på udvalgte destinationer.

I forbindelse med korte ture rapporteres til heltidsundervisningens øvrige lærere.

Turens rute kan altid ændres i overensstemmelse med ændringer i vejrsituationen. Turen aflyses, hvis ansvarshavende lærer skønner det nødvendigt.


 

Vejr og vandtemperatur

Ansvarshavende lærer har pligt til at aflyse/ændre turen, hvis vejret bliver uegnet til sejlads eller den lokale vejrudsigt angiver, at vejret inden turens afslutning vil blive for hård til sejlads. Der må kun sejles, når vandtemperaturen er over 12 grader celsius, hvilket sikre at deltagerne ikke får men af længerevarende ophold i vandet uden våddragt. Dette betyder i praksis, at der kun arrangeres sejladser i perioden fra 1. maj til 1. oktober.


 

Tilkalde af hjælp

I tilfælde af ulykker tilkaldes hjælp på 112, og ungdomsskolelederen kontaktes straks herefter.


 

Efterbehandling af hændelser

I tilfælde af ulykker, hændelser eller "tæt på - hændelser" udarbejder ansvarshavende lærer en rapport over forløbet med en beskrivelse af tid, sted, årsager, involverede elever og om der er tilkaldt hjælp m.m. Rapportens hensigt er bl.a. at afdække hvilket tiltag der fremadrettet kan etableres for at undgå tilsvarende ulykker/hændelser. Rapporten fremsendes til ungdomsskolens ledelse straks efter hændelsen. 


 


 

RUSK nord

Planetvej 30, Blok 10, lokale 101, 4040 Jyllinge
46318330
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:00 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00
Onsdag kl. 08:00 - 16:00
Torsdag kl. 09:00 - 17:00 og kl. 18:00 - 21:30 
Fredag kl. 08:00 - 13:00
Leder: Charlotte Nielsine Bøcher, 30337595

 

Rusk midt

Helligkorsvej 42 B, 4000 Roskilde

ruskmidt@roskilde.dk

46314460

Åbent:

Mandag kl. 08:00 - 16:00

Tirsdag kl. 08:00 - 15:00

Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 17:00 - 20:00

Torsdag kl. 08:00 - 15:00

Fredag kl. 08:00 - 14:00

Ungdomsskoleleder: Lasse Holten Preisler, 30913461

Leder af heltidsundervisningen: Jakob Høy Hansen, 30841140
 

 

RUSK syd

Ørstedvej 63 B, 4130 Viby Sjælland
46318578
Åbent:
Mandag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Tirsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Onsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl. 18:30 - 21:00
Torsdag kl. 09:00 - 15:00 og kl.  18:30 - 21:00
Fredag kl. 09:00 - 14.00
Leder: Kenneth Wissing, 21674315